Everybody wants to feel good about themselves, and sporting a replica watches uk is one way that people attempt to increase their self replica watches sale. Not only are cars, houses, and clothes representative of one’s lifestyle and social class, but one’s watch is also a symbol of how far they have gotten in life. Several luxury brands that most people are familiar with include Rolex, Omega, and breitling replica uk. For every type of accessory, there are extravagant, over the top models of it. There is no exception when it comes to replica watches sale. One lesser known watch producer, replica watches uk, has created several watches with incredible values. The 1939 Platinum World Time watch sold for more than four million dollars. Another rolex replica uk, the 1953 Model 2523 Heures Universelles, was eighteen carat gold and sold for almost three million dollars.

Anders Åkerlund


Den folkkäre kyrkoherden, entertainern, globetrottern, föredragshållaren, afrikaspecialisten och reseledaren Anders Åkerlund bor idag i Rättvik i Dalarna.

Reseledaren
Anders har jobbat som reseledare sedan han var 17 år på alla kontinenter och speciellt i Asien och Afrika. Förutom de vackra och unika upplevelser resorna till bl a Tanzania och Uganda ger så bidrar Anders med en annan resa: Resan inåt är kanske den längsta och viktigaste resa en människa kan göra i livet. Anders Åkerlund har gjort sig känd som en människa som berör, väcker nyfikenhet och visar på nya infallsvinklar i livet. Dagar med Anders är dagar blandat med eftertänksamhet men främst spontanitet och många skratt. Låter det högtravande? Det är det inte. Oservera att Anders föredrar att gruppen har en mångfald av människor med skilda livsåskådningar och åldrar. Att resa med Anders passar och roar alla.

Prästen
Anders Åkerlund har arbetat 19 år som kontraktsprost i Borlänge med cirka 47.000 innevånare. Inom kyrkan har han gjort sig känd för sitt arbete med frågan om vad det innebär att fira gudstjänst och vara församling i ett informationssamhälle. Han är ofta anlitad som präst i flera sammanhang trots att han idag inte har kvar sin tjänst som kyrkoherde.

Konsulten/Föredragshållaren
Till bilden hör också en lång och bred erfarenhet av internationella frågor samt ansvar för ett omfattande miljöarbete som ordförande i Svenska Kyrkans Miljövärn och som ledamot av Förtroenderådet för WWF. Sedan 2002 har Anders lämnat kyrkoherdetjänsten för att arbeta på ett mer självständigt sätt som föreläsare, kursledare, mentor och konsult.
Anders Åkerlund hjälper dig att bl a lyssna till ditt inre, att våga lyfta bort en del måsten och att ta ut svängar i livet. Hans optimism och framtidstro bottnar i personlig erfarenhet av stora personliga förluster.

Uppdrag
Han är bl.a. Ledamot av kyrkomötet, ordförande för sv. kyrkans internationella nämnd (se www.svenskakyrkan.se), ledamot av WWF:s förtroenderåd, ledamot i Stiftgårdens styrelse, Rättvik, ledamot av Plof Palme Centret för mellersta Österns frågor, ledamot av Västerås stift, ledamot i styrelsen för Siljan Turism och Dalhalla samt Sackeus för rättvisemärkt & kravodlat (www.sackeus.se).
Anders arbetar idag också som officiell swahili tolk.

Anders Åkerlund
Gärdebyvägen 1
795 36  RÄTTVIK
0248 – 12726 / 070 5457243
mejl adress (klicka)

<-Till 1: sidan