Mer om Anders Åkerlund

Den folkkäre kyrkoherden, entertainern, globetrottern, föredragshållaren, afrikaspecialisten och reseledaren Anders Åkerlund bor idag i Rättvik i Dalarna.

Anders Åkerlund hjälper dig att lyssna till ditt inre, att våga lyfta bort en del måsten och att ta ut svängarna i livet.
Hans optimism och framtidstro bottnar i personlig erfarenhet av personliga förluster.

Reseledaren
Anders har jobbat som reseledare sedan han var 17 år på alla kontinenter och speciellt i Asien och Afrika. Förutom de vackra och unika upplevelser resorna till bl a Tanzania och Uganda ger så bidrar Anders med en annan resa: Resan inåt är kanske den längsta och viktigaste resa en människa kan göra i livet. Anders Åkerlund har gjort sig känd som en människa som berör, väcker nyfikenhet och visar på nya infallsvinklar i livet. Dagar med Anders är dagar blandat med eftertänksamhet men främst spontanitet och många skratt. Låter det högtravande? Det är det inte. Oservera att Anders föredrar att gruppen har en mångfald av människor med skilda livsåskådningar och åldrar. Att resa med Anders passar och roar alla.

Prästen
Anders Åkerlund har arbetat 19 år som kontraktsprost i Borlänge med cirka 47.000 innevånare. Inom kyrkan har han gjort sig känd för sitt arbete med frågan om vad det innebär att fira gudstjänst och vara församling i ett informationssamhälle. Han är ofta anlitad som präst i flera sammanhang trots att han idag inte har kvar sin tjänst som kyrkoherde.

Tryggheten att anlita en präst som man känner ger Anders många uppdrag. Han vill ställa upp på detta och gör det oftast.

• Bröllop
• Begravning
• Relationsfrågor
• Som erfaren lyssnare då livet gått snett

Konsulten/Föredragshållaren
Till bilden hör också en lång och bred erfarenhet av internationella frågor samt ansvar för ett omfattande miljöarbete som ordförande i Svenska Kyrkans Miljövärn och som ledamot av Förtroenderådet för WWF. Sedan 2002 har Anders lämnat kyrkoherdetjänsten för att arbeta på ett mer självständigt sätt som föreläsare, kursledare, mentor och konsult. Anders Åkerlund hjälper dig att bl a lyssna till ditt inre, att våga lyfta bort en del måsten och att ta ut svängar i livet. Hans optimism och framtidstro bottnar i personlig erfarenhet av stora personliga förluster.

Tolken
Anders är anlitad av främst stat , kommun och landsting för tolkning i de mest skillda sammanhang. Hans kunskap i kiswahili är stort och han behärskar även en del lokala dialekter i Östafrika.

Skriv in vad det gäller, tid och plats, under Kontakta Anders så hör han av sig inom två dagar. Om det är ett mer akut ärende ring 0705-457243

Uppdrag
Han är bl.a. Ledamot av kyrkomötet, ordförande för sv. kyrkans internationella nämnd (se www.svenskakyrkan.se), ledamot av WWF:s förtroenderåd, ledamot i Stiftgårdens styrelse, Rättvik, ledamot av Plof Palme Centret för mellersta Österns frågor, ledamot av Västerås stift, ledamot i styrelsen för Siljan Turism och Dalhalla samt Sackeus för rättvisemärkt & kravodlat (www.sackeus.se). Anders arbetar idag också som officiell swahili tolk.

Näringslivet Falun-BorlängeFörsäkringskassanArbetsförmedlingen
WM DataÅkeribranchenVårdavdelningar på sjukhus
SKTFKommunala skolorSocialtjänsten
Folkuniversitet, TBVHögskolan DalarnSwedbank
KomvuxGymnasieskolorEntreprenörskolan i Leksand
Korpen DalarnaVuxenskolanDalarnas Kommunförbund
FolkrörelseforumDatorteketHem och skolaföreningar
OmvårdnadsnämndenLandstinget (framtidsfrågor)
SSAB
KommunförbundetStiftsgården i RättvikJ&W SIDA
Kooperativ utvecklingBorlänge energiHydropower inom Vattenfall
Kvarnsvedens pappersbrukClose NetworkVästerås -, Karlstads- och Skara stift
ScoTT – hälsoturism OrsaMellansv. HandelkammarenNäringslivet Dalarna
Creative Business ManagementFramsyn DalarnaHögskolor/Universitet

Upplevelser Livserfarenhet Livsglädje Nyfikenhet Etik Moral Respekt Äventyr