Våga flyga

Man blir lugn av grönt. Det vet Vår Herre. Det svenska sommarlandskapet
läker vår själ med sin prunkande grönska. Vattnet i sjöar, källor och
vattendrag berättar att vi kan släcka vår törst till kropp och själ.
Naturen har kallats Guds bilderbok. Nej, allt är inte Gud som glimmar. Det
finns mycket grymhet i naturen också. Har man sett chimpanser effektivt
jaga andra apsorter och slita dem i stycken i regnskogen för att äta dem, så
känner man igen djungelns obarmhärtiga lag om att den starke överlever.
När vi bygger välfärd, så handlar det om medvetna val som bryter sådana
mönster. Vi kan skapa fred i vår generation, om vi vill. Där är människan
unik i skapelsen.
Ändå har naturen fantastiska sidor. Vi kan ana konstnären i konstverket,
Skaparen i skapelsen. Det berättas om en journalist som skulle göra en
intervju om ett framgångsrikt företag i USA. Det var särskilt en avdelning
som hade lyckats skapa ett mycket gott resultat i sin verksamhet Han fick tid
för ett besök tidigt en morgon i företaget. När han fick träffa chefen så
upptäckte han till sin förvåning att han inte kom från en uråldrig
företagarkultur. Han tillhörde ett naturfolk och var indian.
Journalisten presenterade sig och bad honom att berätta varför de lyckats så
bra i verksamheten. Vill du verkligen veta det, så får du komma med mig på
en utflykt, svarade chefen. De åkte ut ur staden och indianen satte ner
journalisten på en stubbe i skogen. Sitt här och betrakta vad du ser, så ska jag
hämta upp dig på eftermiddagen. Indianen åkte sin väg och där satt
journalisten och blev mer och mer irriterad för varje timme som gick. Sent
på eftermiddagen kom indianen tillbaka och frågade vad han sett. Ingenting,
svarade journalisten irriterat. Jag har bara sett en massa myror, några
spindlar, ett par bävrar, några gäss, en flock tornsvalor och en ekorre. Du kan
inte vara riktigt klok som lämnat mig i skogen på det här sättet!!
Tänk efter en gång till vad du kan lära av dina iakttagelser, svarade chefen.
Myrorna vet vad de håller på med. Alla bidrar till den gemensamma idén
genom att var och en drar sitt strå till stacken. Det är som om de byggde en
katedral tillsammans. Spindlarna bygger nätverk. Det måste man göra som
ledare också. I företaget handlar det naturligtvis inte om att fånga in och
döda som spindlar gör utan att skapa goda relationer, bygga levande nätverk.
Ett gott företagsklimat innebär inte bara att konkurrera utan framför allt att
samarbeta. Ensam är inte stark. Tillsammans är vi mycket starkare. När
vattendragen svämmar över och katastrofen hotar så vet bävrarna vad de ska
göra för att rädda sitt samhälle. De ställer upp och ger sitt yttersta för att
klara framtiden. Vanmakt och resignation skulle innebära kollaps och
nedläggning. Ekorrarna vet att de måste ha reserver för att klara kriser, om
och när de dyker upp. Så de sparar för framtida behov och lever inte bara för
dagen. Tornsvalorna lär oss målmedvetenhet. När de startar sin flygning
någonstans i Afrika, så styr de målmedvetet mot sin tegelpanna någonstans i
Dalarna. De vet var de är på väg och jobbar målinriktat. På samma sätt är det
i vårt företag, berättade indianen. Det är inte pengarna som styr oss. Vi styr
genom vår förmåga, våra idéer och våra pengar. Gässen är fantastiska. Dum
som en gås, säger folk. Så säger inte jag, fortsatte chefen. Gässen har förstått
konsten att samarbeta. De flyger i plogform för att vinna kraft. De första
virvlar upp luftströmmar, så att efterföljarna får lättare att flyga. Dessutombyter de om i täten. Ingen orkar dra lasset själv hur länge som helst. Det är
gott att turas om för att tillsammans orka hålla ut. Det lär också vara på det
sättet att om sjuk gås inte orkar flyga längre utan måste landa på marken, så
flyger en friskare gås ner som sällskap tills den sjuka gåsen dör eller orkar
flyga vidare. Ett gott chefskap innebär omsorg om den enskilda människan.
Och ser du humlan som flyger där, fortsatte indianen. Teoretiskt sett så borde
den inte kunna flyga, men det vet den inte. Tro dina drömmar, låt visionerna
bära dig så att du släpper rädslans markkontakt. Våga testa din förmåga och
dina gränser. Våga flyga!
Anders Åkerlund